Usla pensioner väntar invandrade

Magert och skralt, för att inte säga uselt. Den som bosatt sig i Sverige mitt i livet får inte mycket att leva på som pensionär.

Och det spelar ingen roll om den som invandrat arbetar eller inte – pensionen blir lika dålig ändå.

Pensionssystemet bygger på hela den inkomst som tjänats in som anställd under livet, förklarar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet FTF, som tagit fram en färsk rapport om pensionssystemet och invandrades pensioner.

De som flyttar hit i vuxen ålder hinner inte tjäna ihop till sin allmänna pension, förklarar han.

De som inte startar i tid drabbas hårt, det är framför allt utrikes födda som flyttar hit, kvinnor som är hemma länge med barn och småföretagare.

För att omfattas av grundskyddet i det allmänna pensionssystemet, garantipensionen på drygt 8 000 kronor för ogifta, måste man ha arbetat i Sverige i 40 år. Den som inte arbetat så länge får mindre garantipension. Exempelvis får den som jobbat här i 20 år halva beloppet, cirka 4 000 kronor för ogifta. Den som bara jobbat i tio år får en fjärdedel, 2 000 kronor.

Få har tjänstepension

Till detta kan även de som invandrat få tjänstepension, som arbetsgivaren betalar in.

Men det är bara mellan 60 och 80 procent av dem som invandrat som får tjänstepension från sina jobb.

Dels arbetar många av dem i branscher som inte brukar erbjuda sina anställda tjänstepension, som restaurang, handel och service. Dels är många av dem som kommit hit egenföretagare, som inte heller är några flitiga pensionssparare, förklarar han.

Det gör att det blir väldigt stora skillnader i faktisk pension mellan den som jobbat i Sverige länge och den som flyttat hit. En orättvisa, tycker Håkan Svärdman.

De som kommer hit senare i livet bidrar med avgifter till systemet, men de får inget för det i form av bättre pension, säger han.

Pensionen byggs upp under hela yrkeslivet, och den beror på när man kommit till Sverige. Men det finns de som har pensionsrätter i andra länder också, det ska man inte glömma, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se.

Hon får många frågor om detta.

Får jobba längre

Ett sätt att få högre pension är att jobba längre. Ett annat är att spara själv. För att hinna spara tillräckligt bör man se över sin framtida pension då man är mitt i livet, kring 40 år, säger hon.

Håkan Svärdman konstaterar också att den som invandrat borde spara själv. Fast det är inte så lätt. Dels har många inte särskilt höga inkomster att spara av, dels har staten tagit bort skatteavdraget för pensionssparande.

Arbete lönar sig inte

Men det finns stora problem med vårt allmänna pensionssystem, som gäller både dem som invandrat och alla andra, enligt FTF. Garantipensionen träffar så många, så pensionssystemets grundprincip om att arbete ska löna sig sätts ur spel. Enligt FTF:s beräkningar krävs 41 års arbete med en genomsnittlig månadslön motsvarande 33 700 kronor för att komma över gränsen för att få garantipension.

Pensionsmyndighetens undersökning från i fjol visar att 704 000 personer hade någon del av grundskyddet år 2016, av dem var 125 000 födda i ett annat land.

Det gör att det egentligen inte spelar någon större roll om den som invandrat arbetar eller inte, konstaterar FTF i rapporten. Det ger inte heller mycket extra i allmän pension för vanliga löntagare att jobba – det är så stora grupper som aldrig någonsin kommer över gränsen.

33 700 kronor i månaden är nu medellönen i Sverige, enligt SCB. Men stora yrkesgrupper når aldrig dit. Hemtjänstpersonal, barnskötare, städare, kassapersonal, restaurang- och köksbiträden har inkomster mellan 20 000 och 23 000 kronor i månaden.

 Skillnaden mellan att inte jobba alls och att jobba är marginell. Det är ett systemfel i vårt pensionssystem, säger Håkan Svärdman.