Stina Stjernkvist/TT Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Arkivfoto.

Uppförsbacken var brant men till sist nådde EU-länderna fram till sin syn på nya regler för lastbilschaufförer och cabotagetrafik.

Än dröjer det dock innan reglerna kan bli verklighet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) höll tummarna för att han och hans kollegor från övriga EU ska komma överens under eftermiddagen och kvällen.

Det är viktigt för Sverige och svensk transportnäring, men också för dem som jobbar inom transportbranschen, sade ministern på väg in till mötet i Bryssel.

Att nå enighet var dock svårt. Först strax före midnatt kunde ordförandelandet Österrikes transportminister Norbert Hofer räkna ihop vad länderna tyckte.

En allmän inriktning har nåtts i mobilitetspaketet. Det har varit en väldigt lång och svår kväll och jag vill tacka alla som har bidragit, sade Hofer.

Östligt motstånd

Motståndet från främst östra Europa var dock stort.

Tydligt protektionistiskt. Det förslag vi började med i morse var till och med bättre än det här, sade Ungerns EU-ambassadör Tibor Stelbaczky.

EU-kommissionens förslag från i fjol har länge orsakat slitningar mellan EU:s äldre och nyare medlemsländer. Företag som använder lågavlönade östchaufförer anklagas flitigt för att dumpa marknaden i väst – samtidigt som östchaufförernas verksamhet är viktig för hemländernas ekonomi.

Vila och cabotage

Kommissionen har försökt jämka mellan öst och väst genom att kräva bättre villkor för chaufförerna när det gäller exempelvis vilotid, men samtidigt öppna för fler så kallade cabotagekörningar – då en lastbil som levererat en last till ett annat land tillåts göra en inrikestransport i det landet för att slippa köra tom tillbaka.

Eneroth berömmer det kompromissarbete som nuvarande ordförandelandet Österrike gjort.

Vi har varit tydliga från Sverige med att cabotage ska vara tillfälliga transporter och att vi ska ha tydliga regler för utstationering. Skulle det lösa sig då har vi grunden för en bra överenskommelse, sade Eneroth inför mötet.

De nya reglerna är dock fortsatt en bra bit bort. Först måste även EU-parlamentet enas om sin syn på saken, innan slutgiltiga kompromissförhandlingar kan inledas.